0571-88153508
zhangzhejiang@hyssteel.com

國內外不銹鋼牌號對照表

欄目:不銹鋼分類 發布時間:2018-12-23


序號中國前蘇聯德國法國日本美國英國國際標準瑞典
(GB)(TOCT)(DIN)(NF)(JIS)AISI/ ASTMUNSSAE(BS)(ISO)(SS14)
11Cr17Mn6Ni5N12X17T9AH4SUS201201S2010030201A-2
21Cr18Mn8Ni5N12X17T9AH4X8CrMnNi189Z15CNM19.08SUS202202S2020030202284S16A-32357
31Cr18Mn10Ni5Mo3N
42Cr13Mn9Ni420X13H4T9
51Cr17Ni709X17H7ЮX12CrNi17.7Z12CN17.07SUS301301S3010030301301S2114
61Cr17Ni8X12CrNi17.7SUS301J1
71Cr18Ni912X18H9X12CrNi18.8Z10CN18.09SUS302302S3020030302302S25122331
8Y1Cr18Ni9X12CrNiS18.8Z10CNF18.09SUS303303S3030030303303S21172346
9Y1Cr18Ni9Se12X18H10ESUS303Se303SeS3032330303Se303S4117
101Cr18Ni9Si3X12CrNiSi18.8SUS302B302BS3021530302B
110Cr18Ni908X18H10X5CrNi18.9Z6CN18.09SUS304304S3040030304304S15112332
1200Cr18Ni1003X18H11X2CrNi18.9Z2CN18.09SUS304L304LS3040330304L304S1210
130Cr19Ni9NSUS404N1304NS30451
140Cr19Ni10NbNX5CrNiNb18.9SUS304N2XM21S30452
1500Cr18Ni10NX2CrNiN18.10Z2CN18.10SUS304LN304LNS30453304S622371
 (Az)
161Cr18Ni1212X18H12TX5CrNi19.11Z8CN18.12SUS305305S3050030305305S1913
170Cr18Ni128X18H12T、06X18H11X5CrNi19.11Z8CN18.12
180Cr23Ni13X7CrNi23.14SUS309S309SS3090830309S
190Cr25Ni20SUS310S310SS3100830310S2361
200Cr17Ni12Mo208X17H13M2TX5CrNiMo18.10Z6CND17.12SUS316316S3160030316316S1620,20a2347
211Cr17Ni12Mo210X17H13M2T
220Cr18Ni12Mo2Ti08X17H13M2TX10CrNiMoTi18.10Z6CNDT17.12320S312343
320S172350
231Cr18Ni12Mo2Ti10X17H13M2TX10CrNiMoTi18.10Z8CNDT17.122350
2400Cr17Ni14Mo203X17H14M2X2CrNiMo18.10Z2CND17.12SUS316L316LS3160330316L316S1219,19a2353
250Cr17Ni12Mo2NSUS316N316NS31651
2600Cr17Ni13Mo2NX2CrNiMoN18.12Z2CND17.12SUS316LN316LNS31653316S612375
 (AZ)
270Cr18Ni12Mo2Cu2SUS316J1
2800Cr18Ni14Mo2Cu2SUS316J11
290Cr18Ni12Mo3Ti08X17H15M3TZ6CNDT17.13
301Cr18Ni12Mo3Ti10X17H13M3TX10CrNiMoTi18.12Z8CNDT17.13B
310Cr19Ni13Mo308X17H15M3TX5CrNiMo17.13SUS317317S3170030317317S1625
3200Cr19Ni13Mo303X16H15M3X2CrNiMo18.16Z2CND19.15SUS317L317LS31703317S12242367
330Cr18Ni16Mo5SUS317J1
341Cr18Ni9Ti12X18H9TX12CrNiTi18.9Z10CNT18.10SUS321321S3210030321321S202337
350Cr18Ni10Ti08X18H10TX10CrNiTi18.9Z6CNT18.11SUS321321S3210030321321S1215
361Cr18Ni11Ti12X18H10T321S20
370Cr18Ni11Nb08X18H12BX10CrNiNb18.9Z6CNNb18.10SUS347347S3470030347347S17162338
381Cr18Ni11Nb12X18H12B
390Cr18Ni9Cu3Z6CNU18.10SUSXM7XM7S30430D32
400Cr18Ni13Si4SUSXM15J1XM15S38100
410Cr26Ni5Mo208X21H6M2TX8CrNiMo275SUS329J1329S329002324
421Cr18Ni11Si4AlTi15X18H12C4TЮ
431Cr21Ni5Ti12X21H5T
4400Cr18Ni5Mo3Si2
4500Cr24Ni6Mo3N
460Cr13A11X12CЮX7CrAl13Z6CA13SUS405405S4050051405405S1722302
4700Cr12SUS410L
481Cr15SUS429429S4290051429
4900Cr17SUS430LX
501Cr1712X7X8Cr17Z8C17SUS430430S4300051430430S1582320
51Y1Cr17X12CrMoS17Z10CF17SUS430F430FS4302051430F8a2383
521Cr17MoX6CrMo17Z8CD17.01SUS434434S4340051434434S179c2325
5300Cr17MoSUS436L
5400Cr18Mo2SUS44418Cr2Mo
551Cr25Ti15X25TX8Cr28446S44600514462322
5600Cr27MoZ01CD26.1SUSXM27XM27S44625
5700Cr30Mo2SUS447J1S44700
581Cr12SUS403403S4030051403403S172301
590Cr1308X13X7Cr13、X7Cr14Z6C13SUS410S410SS4108430S171
601Cr1312X13X10Cr13Z12C13SUS410410S4100051410410S2132302
611Cr13MoX15CrMo13SUS410J1
62Y1Cr13X12CrS13Z12CF13SUS416416S4160051416416S2172380
632Cr1320X13X20Cr13Z20C13SUS420J1420S4200051420420S374

国产精品亚洲产品一区二区三区